Aktuality

Plán aktivit na nadcházející období

VAROVÁNÍ

LOGOPEDIE

Stavební aktivity - prázdniny 2018

Odlišní, ale spolu

 

 

 

 

Plán práce na nadcházející období

03.09.2018 08.00 Zahájení školního roku
  08.30 - 09.30 Třídnické práce
04.09.2018   - 1. hodina třídnická
    - další výuka dle rozvrhu - 1. st. (2. - 4. h)
                                              - 2. st. (2. - 5. h)
05.09.2018   Výuka dle rozvrhu
07.09.2018   Pasování prvňáčků
08.09.2018   Den obce
10.09.2018 16.00 Třídní schůzky - 1. ročník
10. - 11.09.2018   Adaptační pobyt 6.A
12. - 13.09.2018   Adaptační pobyt 6.B
11.09.2018 10.00 Ukázka výcviku dravých ptáků ZAYFERUS
    - školní hřiště, (55,-Kč/žák)
11. - 15.09.2018   Zájezd do Paříže a Londýna (22 žáků 8. a 9. tříd)
17. - 21.09.2018 08.00 Fotografování 1. ročníku (datum bude upřesněno)
  10.00 Exkurze – PVE Dlouhé stráně – 9. ročník
    - (začátek exkurze – 13.00)
28.09.2018   Státní svátek

 

 

 

VAROVÁNÍ

Prostřednictvím webových stránek školy chceme varovat naše žáky a jejich rodiče před nebezpečím syntetických cannabinoidů, které se v poslední době vyskytují v Moravskoslezském kraji. Výrazné zdravotní potíže může přinést už první experimentování s touto syntetickou látkou. Proto doporučujeme pročíst přiložený soubor ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOPEDIE

Každé úterý v základní škole ve třídě 1. B v době od 14.00 - 15.00 hodin.

Začínáme 18. září 2018

Vyučující: Mgr. Marie Kubánková

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební aktivity – prázdniny 2018

 

Letní prázdniny jsou vždy vhodným obdobím pro rekonstrukční práce a různé opravy na školách. Nejinak je tomu i u nás v Kobeřicích.

V letošním období volna se přistoupilo k realizaci dlouhodobě plánované celkové rekonstrukci topného systému v celém školním komplexu budov.  Rekonstrukce si vyžádala ukončení školního roku o týden dříve – z čehož měly největší radost děti -  přípravné práce (např. výměna ventilů na ÚT nebo příprava trubek na rozvody) však byly zahájeny již počátkem června za plného provozu školy.

Aby mohlo být vyměněno potrubí, které sloužilo více než 50 let, bylo nutno odstranit části podlah na chodbách a ve třídách v přízemí budov a tím zpřístupnit topné kanály. Následovala samotná výměna, která si vyžádala nejvíce času. V kotelně byly instalovány 2 nové plynové kotle.

V další fázi bylo nutno uvést zasažené prostory do původního stavu. Probíhaly zednické a obkladačské práce, nastoupili instalatéři, elektrikáři, podlaháři a malíř. Ti všichni mají velkou zásluhu, že se celé dílo podařilo včas a kvalitně dokončit.

Akci prováděla firma CONE – Stavitelství, a.s. a celkové náklady činily 6,8 mil. Kč.

Dále byly z prostředků obce provedeny některé nové elektrorozvody, byly zrekonstruovány prostory šaten pro žáky 1. stupně, když železné klece byly nahrazeny krásnými šatními skříňkami. V počítačové učebně byla instalována velmi potřebná klimatizace.

To však nebyla zdaleka jediná akce, která o prázdninách ve škole probíhala. Z fondů EU získala škola finanční prostředky na zřízení nové jazykové učebny, moderní cvičné kuchyně a zajištění konektivity v celkové hodnotě  5,2 mil. Kč.

Všechno výše uvedené přispěje k modernizaci školního areálu a tím také ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího působení na žáky naší školy.

Rekonstrukce topení - foto ZDE

Rekonstrukce jazykové učebny - foto ZDE

Rekonstrukce šatny - foto ZDE

Rekonstrukce cvičné kuchyně - foto ZDE

Rekonstrukce kurtu - zeleň - foto ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlišní, ale spolu

Logo projektu

První setkání

Wisla 21.2.-23.2.2017 (foto ZDE)

foto ZDE

video ZDE

foto ZDE

video ZDE

foto ZDE

video ZDE

Výsledky sportovní olympiády ZDE

foto ZDE

foto ZDE

foto ZDE

Závěrečná zpráva ZDE

Video ZDE