Aktuality

Plán aktivit na nadcházející období

Oznámení ŠD - sběr papíru

Rozsvícení vánočního stromu

VAROVÁNÍ

LOGOPEDIE - změna

Stavební aktivity - prázdniny 2018

Volby do školské rady - Listina kandidátů

Odlišní, ale spolu

 

 

 

 

Plán práce na nadcházející období

02.11.2018   Exkurze – výlov rybníka Nezmar v Dolním Benešově
    – 7.A
05.11.2018 08.00 – 10.40 Přednáška o nemoci AIDS – 9. ročník 
    (zeměpisná uč.)
  11.00  - 12.35 Film „Lék“  -  9. ročník   (zeměpisná učebna)
06.11.2018   Halová kopaná – 6. – 7. ročník
    – okrskové kolo Bolatice
07.-08.11.2018   Sběr papíru – bude přistaven kontejner
07.11.2018 10.00 Informa Opava – 9. ročník
08.11.2018 14.00 Den otevřených dveří
08.11.2018 16.00 Třídní schůzky
  17.00 Schůzka pro rodiče vycházejících žáků (ŠJ)
  17.30 Schůzka pro rodiče žáků 7. tříd – LVK
    (zeměpisná učebna)
09.11.2018   Družba Grzegorzowice – 5.B + vybraní žáci 8. a 9. roč.
13.11.2018   Florbal - Hlučínsko
20.11.2018 08.00 Přednáška „Život a práce vodícího psa Ami“     
    – (1. – 4. roč.)  
    1.h – 1.A,B    2.h – 2.A,B   3.h – 3.A,B   4.h – 4.tř.
21.11.2018 18.00 Školská rada – ustavující schůze
20.-21.11.2018 08.00 Scio testy – 9. ročník (Čj, M, Aj, OSP)
23.-25.11.2018   DVPP – „Sborovna“
    Vyučování bude ukončeno: 1. – 3. ročník  - 10.40
                                                  4. – 6. ročník – 11.15
                                                  5. – 9. ročník – 11.40
29.11.2018   Škola nanečisto – žáci ZŠ a MŠ (předškoláci)
30.11.2018   Soutěž se stavebnicí MERKUR – fa Ostroj
    (vybraní žáci 5. tříd)
    Vánoční jarmark (6. ročník)
  15.00 - vánoční jarmark, dílničky
  18.00 - rozsvícení vánočního stromu

 

 

 

 

Oznámení ŠD - sběr papíru

Kontejner na papír bude přistaven

07.11.2018 - STŘEDA

08.11.2018 - ČTVRTEK

u tělocvičny.

 

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ

Prostřednictvím webových stránek školy chceme varovat naše žáky a jejich rodiče před nebezpečím syntetických cannabinoidů, které se v poslední době vyskytují v Moravskoslezském kraji. Výrazné zdravotní potíže může přinést už první experimentování s touto syntetickou látkou. Proto doporučujeme pročíst přiložený soubor ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOPEDIE

V listopadu a prosinci se logopedie nekoná.

Vyučující: Mgr. Marie Kubánková

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební aktivity – prázdniny 2018

 

Letní prázdniny jsou vždy vhodným obdobím pro rekonstrukční práce a různé opravy na školách. Nejinak je tomu i u nás v Kobeřicích.

V letošním období volna se přistoupilo k realizaci dlouhodobě plánované celkové rekonstrukci topného systému v celém školním komplexu budov.  Rekonstrukce si vyžádala ukončení školního roku o týden dříve – z čehož měly největší radost děti -  přípravné práce (např. výměna ventilů na ÚT nebo příprava trubek na rozvody) však byly zahájeny již počátkem června za plného provozu školy.

Aby mohlo být vyměněno potrubí, které sloužilo více než 50 let, bylo nutno odstranit části podlah na chodbách a ve třídách v přízemí budov a tím zpřístupnit topné kanály. Následovala samotná výměna, která si vyžádala nejvíce času. V kotelně byly instalovány 2 nové plynové kotle.

V další fázi bylo nutno uvést zasažené prostory do původního stavu. Probíhaly zednické a obkladačské práce, nastoupili instalatéři, elektrikáři, podlaháři a malíř. Ti všichni mají velkou zásluhu, že se celé dílo podařilo včas a kvalitně dokončit.

Akci prováděla firma CONE – Stavitelství, a.s. a celkové náklady činily 6,8 mil. Kč.

Dále byly z prostředků obce provedeny některé nové elektrorozvody, byly zrekonstruovány prostory šaten pro žáky 1. stupně, když železné klece byly nahrazeny krásnými šatními skříňkami. V počítačové učebně byla instalována velmi potřebná klimatizace.

To však nebyla zdaleka jediná akce, která o prázdninách ve škole probíhala. Z fondů EU získala škola finanční prostředky na zřízení nové jazykové učebny, moderní cvičné kuchyně a zajištění konektivity v celkové hodnotě  5,2 mil. Kč.

Všechno výše uvedené přispěje k modernizaci školního areálu a tím také ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího působení na žáky naší školy.

Rekonstrukce topení - foto ZDE

Rekonstrukce jazykové učebny - foto ZDE

Rekonstrukce šatny - foto ZDE

Rekonstrukce cvičné kuchyně - foto ZDE

Rekonstrukce kurtu - zeleň - foto ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlišní, ale spolu

Logo projektu

První setkání

Wisla 21.2.-23.2.2017 (foto ZDE)

foto ZDE

video ZDE

foto ZDE

video ZDE

foto ZDE

video ZDE

Výsledky sportovní olympiády ZDE

foto ZDE

foto ZDE

foto ZDE

Závěrečná zpráva ZDE

Video ZDE