Aktuality

Plán aktivit na nadcházející období

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro šk.rok 2019/20

Zápis do MŠ Kobeřice pro šk. rok 2019/2020  Upozornění!

Veřejně prospěšné aktivity školy v roce 2018

VAROVÁNÍ

Stavební aktivity - prázdniny 2018

Odlišní, ale spolu

 

 

 

 

Plán práce na nadcházející období

01.05.2019   Státní svátek
04.05.2019   Cambridské zkoušky – vybraní žáci
08.05.2019   Státní svátek
08.-10.05.2019   Školní výlet -  8.A
13.05.2019   McDonald´s  Cup I.kat.– okresní kolo – Opava
    (2. – 3. ročník)
15.05.2019   Květinový den
16.05.2019   Poslední lekce plavání
20.05.2019 08.00 Pohár rozhlasu – okresní kolo – Opava (6. - 7. ročník)
21.05.2019 08.00 Pohár rozhlasu – okresní kolo – Opava (8. – 9. ročník)
21.05.2019   Školní výlet  6.A, 6.B – Rožnov pod Radhoštěm
24.05.2019 08.00 Atletický trojboj – okresní kolo – Opava  (2. – 5. ročník)
27. -  28.05.2019   Pythagoriáda (5. - 8. roč.) – okresní kolo - Opava
27.05.2019   Školní výlet  9.B - Bolatice
31.05.2019   Akademie – generální zkouška
02.06.2019 14.00 Akademie (sál Obecního domu)
  16.00 Dětský den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejně prospěšné aktivity školy v roce 2018

       1.    Květinový den                                                                                 

Dne 16. května se naše škola zapojila do Květinového dne na podporu boje proti rakovině. Skupinky žákyň 8.tříd pod vedením p.uč.Drobilíkové vybraly ve škole i v obci částku 17.946Kč, která jistě prospěje této užitečné věci.

 

      

        2.    Sběr starého papíru

Škola rovněž již tradičně organizuje pod patronací p. vychovatelky Barancové sběr starého papíru. Ve školním roce 2017/18 se uskutečnil sběr v listopadu a dubnu za hojné účasti rodičů našich žáků a jejich rodičů, když se odevzdalo 9 820 kg za 14 730 Kč. V tomto školním roce byl odvezen kontejner v listopadu – bylo nasbíráno 6 200 kg za 8 680 Kč. Získané peníze byly použity na odměny pro nejlepší sběrače, na cestovné k filmovým představením a na ceny při dětském maškarním plese. V tomto školním roce byl odvezen kontejner v listopadu – bylo nasbíráno 6 200 kg za 8 680 Kč.

 

       3.    Předvánoční jarmark                                                                       

V pátek 30. listopadu se v prostorách školy uskutečnil již 6.ročník předvánočního jarmarku spojeného s rozsvícením vánočního stromu, za značného zájmu a účasti široké veřejnosti. Na zdárném průběhu se podílel učitelský sbor a kuchařky školy. Tato již tradiční akce přispěje k navození správné adventní a předvánoční atmosféry.

 

 

       4.    Adventní koncert ČT                                                                       

Zaměstnanci školy se rozhodli finančně podpořit humanitární adventní koncert ČT v neděli 23. 12. 2018. Byla vybrána a následně odeslána částka 5 000 Kč, na niž přispěly:

-          úsek ZŠ ……………………….. částkou 4 150 Kč

-          úsek ŠJ ………………………… částkou    600 Kč

-          úsek MŠ ……………………… částkou     250 Kč

Všem, kdož tuto záslužnou akci aktivně podpořili, patří upřímné poděkování.

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ

Prostřednictvím webových stránek školy chceme varovat naše žáky a jejich rodiče před nebezpečím syntetických cannabinoidů, které se v poslední době vyskytují v Moravskoslezském kraji. Výrazné zdravotní potíže může přinést už první experimentování s touto syntetickou látkou. Proto doporučujeme pročíst přiložený soubor ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební aktivity – prázdniny 2018

 

Letní prázdniny jsou vždy vhodným obdobím pro rekonstrukční práce a různé opravy na školách. Nejinak je tomu i u nás v Kobeřicích.

V letošním období volna se přistoupilo k realizaci dlouhodobě plánované celkové rekonstrukci topného systému v celém školním komplexu budov.  Rekonstrukce si vyžádala ukončení školního roku o týden dříve – z čehož měly největší radost děti -  přípravné práce (např. výměna ventilů na ÚT nebo příprava trubek na rozvody) však byly zahájeny již počátkem června za plného provozu školy.

Aby mohlo být vyměněno potrubí, které sloužilo více než 50 let, bylo nutno odstranit části podlah na chodbách a ve třídách v přízemí budov a tím zpřístupnit topné kanály. Následovala samotná výměna, která si vyžádala nejvíce času. V kotelně byly instalovány 2 nové plynové kotle.

V další fázi bylo nutno uvést zasažené prostory do původního stavu. Probíhaly zednické a obkladačské práce, nastoupili instalatéři, elektrikáři, podlaháři a malíř. Ti všichni mají velkou zásluhu, že se celé dílo podařilo včas a kvalitně dokončit.

Akci prováděla firma CONE – Stavitelství, a.s. a celkové náklady činily 6,8 mil. Kč.

Dále byly z prostředků obce provedeny některé nové elektrorozvody, byly zrekonstruovány prostory šaten pro žáky 1. stupně, když železné klece byly nahrazeny krásnými šatními skříňkami. V počítačové učebně byla instalována velmi potřebná klimatizace.

To však nebyla zdaleka jediná akce, která o prázdninách ve škole probíhala. Z fondů EU získala škola finanční prostředky na zřízení nové jazykové učebny, moderní cvičné kuchyně a zajištění konektivity v celkové hodnotě  5,2 mil. Kč.

Všechno výše uvedené přispěje k modernizaci školního areálu a tím také ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího působení na žáky naší školy.

Rekonstrukce topení - foto ZDE

Rekonstrukce jazykové učebny - foto ZDE

Rekonstrukce šatny - foto ZDE

Rekonstrukce cvičné kuchyně - foto ZDE

Rekonstrukce kurtu - zeleň - foto ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlišní, ale spolu

Logo projektu

První setkání

Wisla 21.2.-23.2.2017 (foto ZDE)

foto ZDE

video ZDE

foto ZDE

video ZDE

foto ZDE

video ZDE

Výsledky sportovní olympiády ZDE

foto ZDE

foto ZDE

foto ZDE

Závěrečná zpráva ZDE

Video ZDE