Pracovníci školy 2018/2019
 
Vedení školy
    Ředitel školy   Werner Josef
    Zástupce ředitele školy   Stříbný Leonard
Vyučující
    Vychovatelky ŠD   Barancová Lenka
        Schiedková Naděžda
         
    Výchovný poradce   Krautová Eva
         
    Metodik prevence patolog. jevů   Nevřelová Hana
         
    Asistentky pedagoga   Škutová Karla
        Stuchlíková Drahoslava
         
  I. A Berková Helena VI. B Freyová Petra
  I. B Kachyňová Marcela VII. A Kubná Silvie
  II. A Pavlíčková Irena VII. B Nevřelová Hana
  II. B Krečmerová Alexandra VIII. A Šimečková Lada
  III. A Wernerová Regina VIII. B Mrovcová Žídková Kateřina
  III. B Laburdová Kateřina IX. A Nevřelová Helena
  IV. tř. Peterková Linda IX. B Kuncová Jiřina
  V. A Lasák Jiří   Kučová Júlia
  V. B Drobilíková Věra   Soška Jiří
  VI. A Mikulová Lenka   Krautová Eva
        Stuchlíková Drahoslava
         
         
         
         
Vyučující náboženství
         
    Lenka Barancová   Stuchlíková Drahoslava
         
Účetní a administrativa
         
    Thielová Bohumila    
         
         

Školní jídelna

    Hanzlíková Eliška   Krettková Jana
    Seidlerová Marie   Selzerová Silvie
    Kubná Helena   Kubná Magdaléna
         
Správní zaměstnanci
         
    Karel Riemel   Mrovcová Marie
    Hanzlíková Aleksandra   Černá Elen
        Stuchlíková Anežka