O škole - ZŠ a MŠ Kobeřice

ZŠ a MŠ Kobeřice je školské zařízení s 54 zaměstnanci a sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Škola v Kobeřicích sídlí v areálu tvořeném pěti pavilony na severozápadním okraji obce a ve starší budově ve středu obce je umístěno elokované pracoviště částí mateřské školy.

Školní budovy obklopuje nově zrevitalizovaný sportovní areál a školní pozemek. Venkovní sportoviště slouží jak výuce, tak i pro zajímavou činnost dětí a dospělých. Také tělocvičnu využívají zájemci z řad občanů po celé zimní období. Její současný stav je však nevyhovující, částečně prošla rekonstrukcí, ale čekáme na dostavbu nové sportovní haly. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a mateřská škola.

IMG