Drobečková navigace

Úvod >

Mateřská škola

Úplata za předškolní vzdělávání

Platbu školkovného ve výši 300 Kč můžete provádět buď hotově v kanceláři u p.Thielové nebo též bezhotovostně převodem na účet č. 1850344349/0800 (v poznámce uvádějte vždy jméno dítěte).

Projekt „MŠ podporující zdraví“

Mateřská škola v Kobeřicích je od roku 1997 zařazena do sítě Zdravých mateřských škol a s certifikátem může plně využívat název Mateřská škola podporující zdraví.

Pedagogická koncepce je zaměřena na vzdělání a výchovu předškolního dítěte ke zdraví, na vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Děti jsou zařazeny do věkově heterogenních, smíšených, tříd od 3 – 7 let. Dostávají tak možnost získávání sociálních zkušeností, starší děti se učí přirozené zodpovědnosti k mladším. Respektujeme tak i sourozenecké vztahy, jelikož děti nejsou násilně odděleny podle věku, ale naopak mají možnost být společně se svými blízkými i kamarády ve stejné třídě. Vzájemné ovlivňování ve smyslu starší – mladší napomáhá přirozenému a rovnoměrnému vývoji osobnosti dítěte, přijímání odpovědnosti, získávání motivace k růstu osobnosti a touze po poznání.

Klub "Malá školička"